Maahanmuuttajatyön ajatus on, että monet johdattuvat Suomeen kuullakseen evankeliumin. Monilla meistä ei ole mahdollisuutta lähteä lähetystyöhön tavoittamaan ihmisiä eri kulttuureista. Nyt kun Suomi kansainvälistyy, lähetystyö on tullut mahdolliseksi meille kaikille. Lähetyskenttä on tullut kotipihallemme!

Maahanmuuttajatyössä tavoitamme ihmisiä monista eri kulttuureista. He ovat eri ikä- ja sosiaaliluokista. Joidenkin kanssa matkaa taivalletaan pidempään, toiset tapaamme vain kerran. Monet maahanmuuttajat eivät saa esim. turvapaikkaa Suomesta, vaan joutuvat palaamaan takaisin lähtömaahan. Monet heistä ehtivät silti kuulla kaikkein tärkeimmän uutisen, evankeliumin. Lisäksi he ovat saaneet matkaevääksi äidinkielellään kirjoitetun Uuden Testamentin tai koko Raamatun sekä tärkeää tietoa Jeesuksen seuraamisesta. Monet ovat tehneet uskon ratkaisun ja seuranneet Jeesusta vielä senkin jälkeen, kun heidät on palautettu Suomesta takaisin lähtömaihinsa.

Maahanmuuttajatyö on monitahoista ja -tasoista. Maahanmuuttajatyössä on mukana aktiivisesti toimiva ydintiimi, vapaaehtoisia, jotka ovat mukana vain silloin tällöin sekä niitä, jotka ovat mukana jossakin säännöllisesti tapahtuvassa toiminnassa.

Maahanmuuttajatyö on haasteellista, mutta mielenkiintoista ja monipuolista. Palvellessa innoittuu ja rakentuu myös itse. Työtä tehdessä saa nähdä Jumalan rakkautta ja Hänen voimansa ilmentymistä.  Jos tunnet kutsua tulla mukaan työhön tai haluat saada lisää tietoa, ota rohkeasti yhteyttä. Maahanmuuttajatyön ja pakolaistyön toiminnanjohtaja on Arto Boa, 044 553 8651. Työtä koordinoi Nina Havia, 0400 497 526.