Helsingin One Way -seurakunta pyrkii olemaan turvallinen, armollinen ja totuudellinen hengellinen koti pääkaupunkiseudulla asuville kristityille. Kokoonnumme viikoittain yhteen etsimään elävän Jumalan kasvoja, palvomaan häntä ja kiittämään häntä. Uskomme Jumalan Sanan muuttavaan voimaan ja Pyhän Hengen virvoittavaan läsnäoloon. Seurakunnan tehtävänä on huolehtia ihmisten hengellisestä hyvinvoinnista ja kasvattaa heistä todellisia opetuslapsia, jotka palvelevat Jumalaa.

 

One Way -seurakunnat ovat suomalaisen One Way Mission -lähetysjärjestön perustamia kristillisiä yhteisöjä Suomessa. Vastaavia One Way Missionin perustamia seurakuntia on maailmalla suuri joukko. Helsinkiin perustettiin seurakunta vuonna 2003. Vaikka seurakunnan perusti lähetysjärjestö, se on täysin itsenäinen hengellinen yhteisö, jolla on oma seurakunnallinen tehtävänsä ja myös oma johtajistonsa.

One Way -seurakuntien ominaispiirteet ovat muokkautuneet paljolti One Way Missionin työnäyn pohjalta. Järjestö on aina ollut krisittyjen yhteyttä korostava ja toteuttava organisaatio, ja tämä näkyy myös seurakunnan periaatteissa ja toimintatavoissa.

Uskonkäsityksessään One Way -seurakunta yhtyy perinteiseen protestanttiseen pelastusoppiin. Protestanttista kristikansaa jakavia kysymyksiä ovat olleet mm. kastekäytäntö, ehtoolliskäytäntö sekä kysymys siitä, kuka voi olla seurakunnan jäsen. Viime vuosikymmeninä esiin on noussut myös suhde uusiin äärikarismaattisiin ilmiöihin.

Kaikissa niissä herätyksissä maailmalla, joiden keskellä One Way Mission toimii, on vallitsevana käytäntönä baptistinen kastekäytäntö. Tämän käytännön mukaan toimitamme kasteet myös seurakunnissamme Suomessa.

Kaste on ollut yksi kristikansaa eniten hajottavista opinkappaleista. Sekä lapsikasteesta että ns. baptistisesta kasteesta – uskovien kasteesta – on olemassa monia opillisia tulkintoja ja käytäntöjä. Ihmisiä kastetaan ripottamalla, upottamalla, valelemalla jne. Toiset kastavat Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, toiset kastavat yksin Jeesuksen nimeen. Eräs seurakunta hajosi kahtia, kun ei päästy yksimielisyyteen siitä, kastetaanko ihminen kastealtaassa eteenpäin vai taaksepäin.

Vaikka kaste on tarkoitettu siunaukseksi, perkele on tehnyt siitä aseen omaan käyttöönsä ja tuonut näin valtavasti ahdistusta ihmisten elämään. Jotkut ovat lähes menettäneet mielenterveytensä tämän kysymyksen äärellä. Moni on tullut omaistensa hylkäämäksi siksi, että on käynyt baptistisella kasteella uskoon tultuaan. Toiset taas ovat kokeneet paljon halveksuntaa siksi, että ovat uskoneet lapsena saamansa kasteen riittävän.

One Way -seurakunta on paikka, missä ihmisellä on vapaus olla rehellinen itselleen ja Jumalalle pelkäämättä tulevansa hylätyksi tai halveksituksi. Me emme usko, että kastekäytäntö itsessään on pelastuskysymys – taivaaseen pääsevät niin lapsikasteeseen uskovat luterilaiset kuin baptistiseen kasteeseen uskovat helluntailaisetkin turvaamalla Jeesuksen sovitustyöhön Golgatalla. Siksi One Way -seurakuntaan voivat liittyä kaikki, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen sielunsa pelastajana. Jos ihmistä ei ole koskaan kastettu, me kastamme hänet kastekäytäntömme mukaisesti. Saman kastekäytännön mukaisesti myös opetamme kasteesta.

Kaikki, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen sielunsa pelastajana, ovat tervetulleita seuakunnan tarjoamalle ehtoolliselle. Ehtoolliseen osallistuminen ei edellytä seurakunnan jäsenyyttä. Vastuu kelvollisuudesta osallistua ehtoolliseen on ehtoollisen vastaaanottajalla, ei sen tarjoajalla. Tarjoamme ehtoollisen kaikille Jeesukseen Kristukseen uskoville muistaen Vapahtajamme rukouksen ”että he yhtä olisivat”. Kaikki Jeesukseen uskovat ovat meille samanarvoisia veljiä ja siskoja Kristuksessa.

One Way -seurakunta on niiden ihmisten yhteisö, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen syntiensä sovittajana ja sielunsa pelastajana. Ilman henkilökohtaista uskoa Jeesukseen ei voi liittyä One Way -seurakuntaan. Kaikki ovat kuitenkin tervetulleita tilaisuuksiimme kuuntelemaan opetusta ja julistusta riippumatta siitä, mihin tai mitä he uskovat. Henkilökohtaisen uskon lisäksi seurakuntaan liittyvältä edellytetään, että hän yhtyy seurakunnan periaatteisiin ja hyväksyy sen toimintatavat ja ominaispiirteet.

One Way -seurakunta on hyvin aktiivinen seurakunta: laajan kotimaan työn lisäksi seurakuntalaiset osallistuvat vapaaehtoiseen lähetystyöhön neljällä eri mantereella. Seurakuntaan liittyvältä ei kuitenkaan edellytetä osallistumista toimintaan, vaan kukin saa olla mukana seurakunnassa omien voimiensa ja kykyjensä mukaan kokematta mitään paineita. Jeesus opetti opetuslapset ensin olemaan kanssaan ja sitten vasta tekemään. Tämän periaattteen mukaan mekin toimimme.

Viime vuosina on syntynyt monia uusia äärikarismaattisia virtauksia, jotka ovat saaneet aikaan paljon turvattomuutta ja pelkoa. Siksi näemme tärkeäksi määritellä, mitä karismaattisuus meille merkitsee, jotta ihmiset voivat olla turvallisella mielellä keskuudessamme.

One Way -seurakunta on karismaattinen yhteisö, joka edustaa ns. perinteistä karismaattisuutta. Me uskomme, että armolahjat toimivat myös nykyajassa niin kuin ne toimivat alkuseurakunnan aikana. Kaikki Pyhän Hengen toiminta, mikä löytyy Raamatusta, on tervetullutta myös meidän keskuudessamme. Kaikkiin sellaisiin uusiin ilmiöhin, joista Raamattu ei mainitse, suhtaudumme varauksellisesti.

Emme hyväksy menestysteologiaa, vaan opetuksemme perustuu vuosituhansia vanhaan ristinteologiaan. Emme hyväksy torontolaisuutta emmekä muita äärikarismaattisuuden virtauksia. Emme etsi kokemuksia vaan Jumalan vanhurskautta. Uskomme kyllä, että kokemuksetkin kuuluvat kristillisyyteen, mutta ne eivät ole kristillisen toimintamme keskipiste ja ne täytyy aina koetella Jumalan sanalla.

Uskomme ihmeitä tekevään Jumalaan, mutta emme etsi ihmeitä. Olemme tietoisia siitä, että viimeisen ajan eksytykset tulevat seurakuntaan ihmeiden valepuvussa ja siksi haluamme kasvattaa ihmisiä seuraamaan Jeesusta, ei tavoittelemaan ihmeitä.