Comments are off for this post

Kyllä kannattaa!

Kannattaako uskoa Jeesukseen Kristukseen, syntien anteeksiantajaan? Kannattaako seurata Häntä koko sydämisesti? Kanttattaako palvella kuningasten Kuningasta ja herrojen Herraa tämän lyhyen elämän ajan? Kannattaako tänään uskoa täydelliseen rakkauteen ja antautua itsekin rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiä?

Meille on annettu jalo tehtävä. Saamme olla Kristuksen todistajia tämän ajan keskellä. Maailma muuttuu yhä haastavammaksi. Pimeys pyrkii valtaamaan kansat, masentamaan mielet, synkentämään tulevaisuuden ja hävittämään toivon. Kristityillä on suuri etuoikeus ja taivaallinen velvollisuus pitää sanoma kirkkaana tämän maailmanajan keskellä. Meidän Jumalamme on valkeuksien Isä, eikä hänen luonaan ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta. Jeesus Kristus on maailman valo. Se, joka häntä seuraa, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo. Tämän perusteella Jeesus sanoo omilleen: ”Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.”

Miten tämä on mahdollista? Jumala itse on loistanut valonsa meihin heikkoihin saviastioihin. Me, joilla ei ollut rauhaa, saimme vastaanottaa Kristuksen rauhan. Meille, jotka emme osaa rakastaa, Jumala vuodatti rakkautensa Pyhässä Hengessä. Me, jotka emme osanneet antaa anteeksi, saimme itse anteeksi ja nyt voimme itsekin antaa anteeksi. Me, jotka tuomitsimme toisia, emme joutuneetkaan Jeesuksen tuomittavaksi. Hän armahti meidät, siksi mekin voimme armahtaa.

Ole rohkea evankeliumin asialla. Aikaa on vähän. Nyt on aika elää todeksi uskoa, joka on meille lahjaksi annettu.

Kannattaako siis rakastaa? Kyllä kannattaa!